Choď na obsah Choď na menu
 


Cenník

23. 6. 2016

Cenník výkonov, doplatkov a materiálov

Platnosť cenníka od 05.05.2014

PZS :IMPLAMED R s.r.o.

Kód lekára: B23813016

IČO PZS:  35797258

 

 

Vyšetrenia a ošetrenia

Vstupné komplexné stomatologické vyšetrenie, založenie karty 1 30.00 €
Preventívna prehliadka pre pacientov na priamu platbu 1 20.00 €
Cielene stomatologické vyšetrenie 1 15.00 €
Vyžiadané akútne ošetrenie 1 20.00 €
Krátky administratívny výkon 1 15.00 €
Skúška vitality zubov 1 sextant 1 15.00 €
Skúška vitality chrupu na fokálnu infekciu 1 20.00 €
RTG snímka, intraorálna 1 7.00 €
Sankčný poplatok za nedodržanie termínu 1 10.00 €
Výpis z ambulantnej karty pacienta 1 5.00 €
Bielenie zubov Philips Zoom White Speed, Day White  a Nite White 1 295.00 €

 

 

 

Extrakcie    
Extrakcia dočasného zuba, koreňa,alebo jeho časti 1 25.00 €
Extrakcia trvalého zuba, koreňa,alebo jeho časti 1 40.00 €
Extrakcia viackoreňového zuba 1 45.00 €
Sutura extrakčnej rany-atraumatická 1 20.00 €
Neplán. chirurgická extrak. zuba/ jeho časti 1 75.00 €
Chirurgická extrakcia zuba, alebo jeho časti 1 105.00 €

 

 

Stomatochirurgické ambulantné výkony

Injekčná anestéza Supracain, Ubistesin/Mepivastesin 1 15.00 €
Chirurgická excízia/ extirpácia benig. nádoru 1 100.00 €
Odstránenie cystického útvaru do 2cm 1 75.00 €
Primárna plastika OAK po extr. zuba 1 105.00 €
Chirurgická revízia rany, excochleácia, toaleta rany 1 65.00 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania osmičiek 1 15.00 €
Resekcia koreňového hrotu 1 120.00 €
Resekcia koreňového hrotu - doplatok za retrograd. výplň 1 105.00 €
Resekcia ďalšieho koreňového hrotu 1 55.00 €
Egalizácia alveol. výbežku 1 70.00 €
Rekonštrukcia recesov Pin Hole 1 200,00 
Zastavenie postextrakčného krvácania 1 15.00 €
Plastika frenúl, slizničných a väziv. pruhov 1 75.00 €
Frenulektomia 1 75.00 €
Gingivektómia, elektrokauter 1 10.00 €
Dekapsulácia zuba, elekrokauter 1 20.00 €
Fenestrácia retinovaného zuba elektrokauterom a uvoľnenie korunky 1 55.00 €
Incízia abscesu alebo zápal. ložiska 1 20.00 €
Revízia čeľust. dutiny, Wassmundová plastika  200.00 € 

 

 

Dentálna hygiena a parodontológia

Komplexné parodontologické vyšetrenie 1 50.00 €
Kontrolné parodontologické vyšetrenie 1 10.00 €
Odstránenie povlakov a ZK ultrazvukom,1sextant 1 8.00 €
Očistenie povlakov a sfarbení chrupu pieskovaním Air Flow 1 30.00 €

Lokálna fluoridácia

1 5.00 €
Preleštenie a fluoridacia chrupu 1 20.00 €
Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny 1 25.00 €
Pečatenie fisúr - 1 zub 1 15.00 €
Artikulačný zábrus  15.00 €
Celkové vyartikulovanie chrupu  55.00 €
Lokálne ošetrenie periiplantitis 10.00 € 
Laloková plastika/ lalokový posun  75.00 €
Subgingiválna kyretáž UZV, 1 sextant 15.00 € 
Kontrola, lokálne parodontologické ošetrenie  10.00 € 
Parodontálne dlaha z volnej ruky - sklenené vlákna  70.00 €
Snímatelná náhryzová dlaha na jedno zuboradie  55.00 € 
Snímateľná náhryzová dlaha proti bruxizmu DURAN 55.00 € 

 

 

Výplne a endodontické ošetrenia

Jednopôšková výplň zuba, fotokompozit 1 35.00 €
Jednoplôšková výplň zuba fotokompozit , doplatok 1 30.00 €
Ošetrenie klin. defektu fotokompozit 1 20.00 €
Impregnácia citl. krčku, alebo obrúseného zuba 1 7.00 €
Dvojpôšková výplň, fotokompozit 1 45.00 €
Dvojpôšková výplň, fotokompozit, doplatok 35.00 € 
Trojpôšková výplň, fotokompozit 60.00 € 
Trojpôšková výplň, fotokompozit, doplatok 50.00 € 
Rekonštrukcia korunky zuba fotokompozit 75.00 € 
Zaliatie skrutky na implantáte 20.00 €
Dočasná výplň 25.00 €
Ca-hydreoxidová podložka, Kerr Life 5.00 € 
Impregnácia citl. krčkov- 1 zub 15.00 €

 

 

Endodontické ošetrenie

Paliativne endodontické ošetrenie 1 30.00 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba, doplatok 1 55.00 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 1 65.00 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba, doplatok 1 80.00 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 1 95.00 €
Reendodoncia - jednokoreňový zub 1 75.00 €
Reendodoncia - viackoreňový zub 1 105.00 €
Zavedenie prefabrikovaného koreňového čapu -zlatý/td> 1 35.00 €
Zavedenie skleneného koreňového čapu 1 65.00 €
Zavedenie parapulpárneho čapu 1 25.00 €

 

 

Implantológia

Konzultácia pred implantáciou v trvaní do 30 minút 1 25.00 €
Konzultácia pred implantáciou nad 30 minút 1 30.00 €
Vytvor. liečeb. plánu pred implant., protetikou,bez liečby 1 105.00 €
Implantácia Nobel Biocare Paralell, kontrola 1 660.00 €
Implantácia Straumann, kontrola 1 820.00 €
Implantácia Nobel Active, kontrola 1 660.00 €
Implantácia Euroteknika implantát,implantácia, kontrola 1 510.00 €
Zavedenie protetického miniimplantátu Martikan 1 150.00 €
Reimplantácia,revízia implantátu 1 70.00 €
Nadstavbová časť angulovaná Nobel Biocare 1 350.00 €
Nadstavbová časť na Nobel Biocare Replace Tapered CC 1 260.00 €
Nadstavba časť titánová na Nobel Active 1 260.00 €
Nadstavbová časť Nobel Active individualizovaná s e-maxom 1 360.00 €
Nadstavbová časť Ti na Euroteknika implantáte 1 255.00 €
Nadstavbová časť Ti na Tiolox implantáte 1 200.00 €
Nadstavbová časť individuálna na implantáte Cerec z e.maxu 1 360.00 €
Gingivaformer Nobel Biocare, Straumann, Euroteknika 1 60.00 €

 

 

Augmentačné postupy

Použitie rezorbovatelnej membrány BoneProtect15x20 mm Dentegris 1 140.00 €
Použitie rezorbovatelnej membrány BoneProtect 20x30 mm Dentegris 1 170.00 €
Použitie Bio - Oss, náhrada kosti, 0,5 g 1 350.00 €
Použitie Bio - Oss, náhrada kosti, 2 g 1 500.00 €
Použitie Trikalciufosfát. náhrada kostí 1 200.00 €
Použitie Gen -os 0,5g náhrada kostí 1 120.00 €
Použitie NovaBone bioactive bone graft putty 1 200.00 €
Náhrada kostného defektu Osteobiol gel 40 0,5ml 1 200.00 €
Náhrada kostného defektu vlastnou kosťou, kostná drť 1 150.00 €
Sinus lifting 1 400.00 €
Odobratie kostného štepu -mentum, retromol. obl. 1 200.00 €
Chirurgický zákrok s piezochirurgiou 1 150.00 €

 

 

Cerec

Korunka/polkorunka, medzičlen.z Vivadent e.max CAD, Vita Suprinity 1 360.00 €
Korunka CEREC na implantáte z Vivadent e.max CAD 1 360.00 €
Korunka CEREC Trilux, glazúra 1 305.00 €
Korunka CEREC Tetric 1 290.00 €
Korunka CEREC živicová 1 170.00 €
Inlay CEREC 1 250.00 €
Onlay CEREC 1 250.00 €
Fazeta CEREC Trilux, glazúra 1 330.00 €
Fazeta CEREC, e.max Vivadent Ivoclar CAD 1 360.00 €
Polokorunka CEREC Trilux 1 250.00 €

 

 

Ostatné protetické práce a výkony

Komplex. protetické vyšetrenie a návrh na ošetrenie< 1 50.00 €
Stiahnutie korunky 1 15.00 €
Stiahnutie korunky Anthogyr 1 20.00 €
Separácia mostíka/ korunky 1 20.00 €
Dočasné nacementovanie korunky 1 10.00 €
Trvalé nacementovanie korunky 1 15.00 €
Trvalé nacementovanie korunky skloionomer 1 20.00 €
Trvalé nacementovanie korunky Max Cem Elite/ NX3 1 20.00 €
Korunka kovokeramická celoobalovaná 1 255.00 €
Korunka kovokeramická celoobalovaná na implantáte 1 270.00€
Kovokeramická celoobalovaná korunka ,doplatok 220.00 €
Medzičlen/ člen mostíka kovokeramický celoobalovaný 1 230.00 €
Medzičlen/ člen mostíka kovokeramický celoobalovaný doplatok 1 220.00 €
Korunka Zr keramická bezkovová 1 320.00 €
Fazeta Zr keramická bezkovová 1 320.00 €
Bezkovový Zr keramický medzičlen 1 320.00 €
Polykarbonová dočasná korunka 1 50.00 €
Dočasná živicová korunka na implantáte 1 100.00 €

 

 

Snímateľná protetika

Totálna snímatelná náhrada 1 305.00 €
Imediátna snímatelná náhrada 1 260.00 €
Parciálna snímateľná náhrada, kompnenty sa pripočitavaju 1 260.00 €
Skeletová Ti snímateľná náhrada, kompnenty sa pripočitavajú 1 410.00 €
Čiastočná snímateľná náhrada- medzerník do 4 zubov 1 120.00 €
Zuby do sním. náhrady nadštandard 1 35.00 €
Oprava snímateľnej náhrady bez otlačkov 1 35.00 €
Oprava snimateľnej náhrady s odtlačkami 1 75.00 €
Kovová výstuž do sním. náhrady 1 100.00 €
Spona liata 1 20.00 €
Spona trojramenná kombinovaná 1 30.00 €
Spona trojramenná liata 1 45.00 €
Spona dvojramenná kombinovaná stabilizačné rameno z drôtu 1 20.00 €
Gilmorov, Dolderov strmeň na zuboch 1 200.00 €
Strmeň na implantáty 1 350.00 €
Teflonový zásuvný spoj 1 20.00 €
Zásuvný spoj 1 30.00 €