Choď na obsah Choď na menu
 


Cerec inlay/onlay

20. 6. 2016

Vyhotovenie celokeramických frézovaných výplní podobne ako sú amalgamové, kompozitné a skloionomerové výplne. Výhodou týchto výplní je ich vysoká estetika, tvarová stálosť a pevnosť. 

Do vypreparovaného zuba sa cementujú špeciálnymi duálnymi cementami, ktoré sa viažu jak na zub tak aj na keramiku, pričom nevzniká žiadna medzera medzi výplňou a zubom. . Presnosť a rýchlosť prístroja sa novou technológiou ešte zvýšila, pričom sa zjednodušila jeho obsluha

 

 

Medzičlánkom medzi výplňami (inlayami a korunkami) sú polkorunky. Tu sa neobrusuje celý zub ale iba jeho postihnuté časti, pričom sa môže vyhotoviť celá žuvacia plôška podobne ako u korunky. S výhodou sa používajú u zadných zubov. Tak ako u koruniek aj u inlayov a polokorunkách sa dá povrch upraviť farebne a dokončiť glazúrou v keramickej piecke.